Fasady : wydanie specjalne "Informatora Budowlanego-murator"


Wydawca ZPR Media S.A.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Markiewicz, Przemysław
Kształtowanie architektoniczno-przestrzenne przeszklonych ścian osłonowych z punktowym mocowaniem szyb
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Fasady : wydanie specjalne "Informatora Budowlanego-murator"
Data wydania: 2015
Lista MNiSW/MEiN: nie
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/