Komunikat SARP


Wydawca Stowarzyszenie Architektów Polskich
ISSN 0239-3549
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 7

Bojanowski, Krzysztof
Kongres UIA - Torino 2008
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Komunikat SARP
Data wydania: 2008
ISSN: 0239-3549
Bojanowski, Krzysztof
Walne Zgromadzenie Rady Architektów Europy ACE, Bruksela 20-21 kwietnia 2007
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Komunikat SARP
Data wydania: 2007
ISSN: 0239-3549
Bojanowski, Krzysztof
Spotkanie Dziekanów Wydziałów Architektury
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Komunikat SARP
Data wydania: 2006
ISSN: 0239-3549

Rezolucja : zaprezentowana na zebraniu Komitetu Sterującego Europejskiego Forum Polityk Architektonicznych w Helsinkach, w dniu 19 października 2006 roku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Komunikat SARP
Data wydania: 2006
ISSN: 0239-3549
Bojanowski, Krzysztof
Europejskie Forum Polityk Architektonicznych : Celebrating the Everyday – Aspects of Architectural Policies – konferencja dla tych, którzy uczestniczą i mają wpływ na rozwój środowiska zbudowanego : Helsinki 19-21 października 2006
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Komunikat SARP
Data wydania: 2006
ISSN: 0239-3549
Bojanowski, Krzysztof
Polityki architektoniczne w Europie – Seminarium w Luksemburgu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Komunikat SARP
Data wydania: 2005
ISSN: 0239-3549
Bojanowski, Krzysztof
Europejskie Forum Polityk Architektonicznych – Luksemburg, 27-28 czerwiec 2005 : zalecenia Europejskiego Forum Polityk Architektonicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Komunikat SARP
Data wydania: 2005
ISSN: 0239-3549
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/