Structural Concrete : journal of the FIB


Wariant tytułu Structural Concrete
Wydawca Wiley
ISSN 1464-4177
e-ISSN 1751-7648
Impact Factor dla czasopisma 0.289 (od 2012)
0.857 (od 2013)
1.492 (od 2014)
1.023 (od 2015)
1.424 (od 2016)
1.384 (od 2017)
1.885 (od 2018)
2.174 (od 2019)
3.131 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2013)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2013)
25 (od 2014)
20 (od 2016)
25 (od 2017)
100 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2215 Engineering: Building and Construction
2205 Engineering: Civil and Structural Engineering
2211 Engineering: Mechanics of Materials
2500 Materials Science: General Materials Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Derkowski, Wit; Sieńko, Rafał; Walczak, Rafał; Howiacki, Tomasz; Bednarski, Łukasz
DFOS measurements for strain analysis of anchorage zone in 57-year-old posttensioned precast girder using static and high-frequency approach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Structural Concrete : journal of the FIB
Data wydania: 2021
ISSN: 1751-7648
Impact Factor: 3.131
Derkowski, Wit; Ślaga, Łukasz
The effect of too stiff rail to base fastening on damage mechanism in RC ballastless track structure
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Structural Concrete : journal of the FIB
Data wydania: 2020
ISSN: 1751-7648
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 3.131
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zych, Mariusz
Degree of external restraint of wall segments in semi-massive reinforced concrete tanks: Part II: Rectangular and cylindrical segments
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Structural Concrete : journal of the FIB
Data wydania: 2018
ISSN: 1751-7648
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1.885
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zych, Mariusz
Degree of external restraint of wall segments in semi-massive reinforced concrete tanks: Part I rectangular segments
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Structural Concrete : journal of the FIB
Data wydania: 2018
ISSN: 1464-4177
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1.885
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zych, Mariusz
Modification of the simplified method of crack control included in EN 1992-3
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Structural Concrete : journal of the FIB
Data wydania: 2016
ISSN: 1464-4177
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 1.424
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/