Avtomobìlʹ ì Elektronìka. Sučasnì tehnologìï


Wydawca Harkìvsʹkij Nacìonalʹnij Avtomobìlʹno-Dorožnìj Unìversitet
ISSN 2226-9266
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 2

Nagornyi, Ye. V.; Naumov, Vitalii; Litvinova, Ya. V.
Імітаційна модель процесу функціонування мультимодального транспортного вузла
typ: RPK-artykuł
Nagornyi, Ye. V.; Naumov, V. S.; Litvinova, Ya. V.
Ìmìtacìjna modelʹ procesu funkcìonuvannâ mulʹtimodalʹnogo transportnogo vuzla
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Avtomobìlʹ ì Elektronìka. Sučasnì tehnologìï
Data wydania: 2016
ISSN: 2226-9266
Lista MNiSW/MEiN: nie
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/