Sztuka.pl : rynek sztuki i antyków


Wariant tytułu Sztuka.pl
Wydawca Antiquarius
ISSN 1896-5938
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Ludwin, Krzysztof
Świat w akwareli
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sztuka.pl : rynek sztuki i antyków
Data wydania: 2010
ISSN: 1896-5938
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/