Mathematical Problems in Engineering


Wydawca Hindawi Publishing Corporation
ISSN 1024-123X
e-ISSN 1563-5147
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
30 (od 2013)
25 (od 2014)
20 (od 2015)
30 (od 2017)
40 (od 2019)
20 (od 2023)
DOI 10.1155/2629
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 2200 Engineering: General Engineering
2600 Mathematics: General Mathematics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Dudzik, Marek; Stręk, Anna Małgorzata
ANN architecture specifications for modelling of open-cell aluminum under compression
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mathematical Problems in Engineering
Data wydania: 2020
ISSN: 1563-5147
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 1.305
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Klimczak, Marek; Cecot, Witold
On Moore-Penrose pseudoinverse computation for stiffness matrices resulting from higher order approximation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mathematical Problems in Engineering
Data wydania: 2019
ISSN: 1563-5147
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 1.009
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasińska, Dorota; Kropiowska, Dorota
The optimal design of an arch girder of variable curvature and stiffness by means of control theory
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mathematical Problems in Engineering
Data wydania: 2018
ISSN: 1563-5147
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 1.179
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Malinowski, Marek T.
Bipartite fuzzy stochastic differential equations with global Lipschitz condition
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mathematical Problems in Engineering
Data wydania: 2016
ISSN: 1563-5147
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 0.802
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/