Inorganic Chemistry Frontiers


Wydawca Royal Society of Chemistry (RSC)
e-ISSN 2052-1553
Lista MNiSW/MEiN A (od 2016)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 40 (od 2016)
140 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Węcławik, M.; Gągor, A.; Jakubas, R.; Piecha-Bisiorek, A.; Medycki, W.; Baran, J.; Zieliński, P.; Gałązka, M.
Structure–property relationships in hybrid (C3H5N2)3[Sb2I9] and (C3H5N2)3[Bi2I9] isomorphs
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inorganic Chemistry Frontiers
Data wydania: 2016
ISSN: 2052-1553
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 4.036
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/