Sādhanā / Indian Academy of Sciences


Wariant tytułu Sādhanā
Wydawca Springer India
ISSN 0256-2499
e-ISSN 0973-7677
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
15 (od 2013)
20 (od 2014)
15 (od 2016)
20 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Rao, R.V.; More, K.C; Taler, J.; Ocłoń, P.
Optimal design of Stirling heat engine using an advanced optimization algorithm
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sādhanā / Indian Academy of Sciences
Data wydania: 2016
ISSN: 0973-7677
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.465
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/