Journal of Control Science and Engineering


Wydawca Hindawi Publishing Corporation
ISSN 1687-5249
e-ISSN 1687-5257
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
DOI 10.1155/5197
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Zhang, Shuo; Talaga, Jan; Müller, Dawid; Dyląg, Michał; Wozny, Günter
Investigations of the gas-liquid multiphase system involving macro-instability in a baffled stirred tank reactor
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Control Science and Engineering
Data wydania: 2016
ISSN: 1687-5257
Lista MNiSW/MEiN: nie
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/