Journal of the Balkan Tribological Association


Wydawca SciBulCom Co Ltd.
ISSN 1310-4772
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15


Publikacje w tym tytule: 1

Ryniewicz, A. M.; Bojko, L.; Madej, T.; Ryniewicz, A.; Pałka, P.
Tribological testing of engine oils
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of the Balkan Tribological Association
Data wydania: 2016
ISSN: 1310-4772
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/