Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka


Wydawca Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego
ISSN 0208-4821
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 6

Chodur, Janusz; Ostrowski, Krzysztof; Gondek, Stanisław
Proekologiczne rozwiązania transportowe na przykładzie Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka
Data wydania: 2017
ISSN: 0208-4821
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Młynarski, Stanisław; Kaczmarek, Jarosław
Effectiveness of functioning and mechanisms of creating corporate value in the sector of transport of goods, warehousing and transport-supporting services
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka
Data wydania: 2017
ISSN: 0208-4821
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Michnej, Maciej; Szachniewicz, Bartosz
Wybrane problemy decyzyjne finansowania zakupu lokomotyw elektrycznych do obsługi przewozów w transporcie kolejowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka
Data wydania: 2017
ISSN: 0208-4821
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Szachniewicz, Bartosz; Michnej, Maciej
Ocena kierunków rozwoju nowoczesnych systemów badania potoków ruchu pasażerów w środkach komunikacji miejskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka
Data wydania: 2017
ISSN: 0208-4821
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Gondek, Stanisław
Funkcjonowanie Krakowskiego Szybkiego Tramwaju
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka
Data wydania: 2017
ISSN: 0208-4821
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Ostrowski, Krzysztof
Badanie przepustowości punktów poboru opłat na autostradzie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka
Data wydania: 2016
ISSN: 0208-4821
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/