Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie
Wydawca Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania
ISSN 1641-3466
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 7 (od 2013)
11 (od 2015)
70 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 11
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 3

Motyka, Sabina; Kaczorowska, Anna; Słoniec, Jolanta
Innovations' management in the ICT sector enterprises
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series
Data wydania: 2017
ISSN: 1641-3466
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Słoniec, Jolanta; Kaczorowska, Anna; Motyka, Sabina
Risk assessment of IT outsourcing in enterprises depending on their branch
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series
Data wydania: 2016
ISSN: 1641-3466
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Kaczorowska, Anna; Motyka, Sabina; Słoniec, Jolanta
Doskonalenie zarządzania projektami w kontekście podejścia agile i dojrzałości projektowej organizacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series
Data wydania: 2016
ISSN: 1641-3466
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/