Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie
Wydawca Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania
ISSN 1641-3466
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 7 (od 2013)
11 (od 2015)
11 (od 2017)
20 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 3

Motyka, Sabina; Kaczorowska, Anna; Słoniec, Jolanta
Innovations' management in the ICT sector enterprises
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series
Data wydania: 2017
ISSN: 1641-3466
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11
Słoniec, Jolanta; Kaczorowska, Anna; Motyka, Sabina
Risk assessment of IT outsourcing in enterprises depending on their branch
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series
Data wydania: 2016
ISSN: 1641-3466
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11
Kaczorowska, Anna; Motyka, Sabina; Słoniec, Jolanta
Doskonalenie zarządzania projektami w kontekście podejścia agile i dojrzałości projektowej organizacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series
Data wydania: 2016
ISSN: 1641-3466
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/