Boiska i Stadiony


Wariant tytułu Boiska i Stadiony : półrocznik dla profesjonalistów
Wydawca AGM Grupa Mediowa
ISSN 1689-7846
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Kulpa, Marcin
W poszukiwaniu mądrej konstrukcji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Boiska i Stadiony
Data wydania: 2011
ISSN: 1689-7846
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/