Interdisciplinarity in Theory and Practice


Wariant tytułu International Journal of Interdisciplinarity in Theory and Practice
Wydawca Editura Adoram
ISSN 2344-2409
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Łątka, Dawid; Tekieli, Marcin
Optical measurements in the field of masonry construction laboratory tests
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Interdisciplinarity in Theory and Practice
Data wydania: 2016
ISSN: 2344-2409
Lista MNiSW/MEiN: nie
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/