Macromolecular Chemistry and Physics


Wydawca Wiley
ISSN 1022-1352
e-ISSN 1521-3935
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2012)
30 (od 2014)
35 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)