Chemische Technik


Wydawca Verlag Technik GmbH
ISSN 0045-6519
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Dyląg, Michał
Entwicklung eines neuartigen statischen Mischers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemische Technik
Data wydania: 1989
ISSN: 0045-6519
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/