Journal of Analytical and Bioanalytical Techniques


Wariant tytułu Journal of Analytical & Bioanalytical Techniques
Wydawca OMICS Publishing Group
ISSN 2155-9872
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Michałowska-Kaczmarczyk, Anna Maria; Michałowski, Tadeusz
GATES as the unique tool for simulation of electrolytic redox and non-redox systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Analytical and Bioanalytical Techniques
Data wydania: 2014
ISSN: 2155-9872
Lista MNiSW/MEiN: nie
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/