Journal of Economics and Management : JEM


Wariant tytułu Journal of Economics and Management
Wydawca University of Economics in Katowice
ISSN 1732-1948
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 8 (od 2013)
12 (od 2015)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 12
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kaczorowska, Anna; Motyka, Sabina; Słoniec, Jolanta
Methodical ICT Project Management
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Economics and Management : JEM
Data wydania: 2016
ISSN: 1732-1948
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/