Monografie / Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk = Monographs / Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization. Polish Academy of Sciences


Wariant tytułu Monografie / Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk
Wydawca IGiPZ PAN
ISSN 1643-2312
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Myczkowski, Zbigniew
Ochrona zasobów kulturowych – działania planistyczne w aspekcie krajobrazu kulturowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/