Towaroznawstwo w Badaniach i Praktyce = Commodity Science in Research and Practice


Wariant tytułu Commodity Science in Research and Practice
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

Foundation of the Cracow University of Economics
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 3

Wygoda, Mateusz; Szybiński, Bogdan
Innovative approach to design the durability of machines in the field of safety and reliability
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2019
Wygoda, Mateusz; Szybiński, Bogdan
Innowacyjne podejście do kształtowania trwałości maszyn pod względem bezpieczeństwa i niezawodności
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Gollinger-Tarajko, Marta; Tarajko-Kowalska, Justyna
Eco-innovations for sustainable development of cities and human settlements
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/