Przegląd Zachodniopomorski


Wydawca Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISSN 0552-4245
e-ISSN 2353-3021
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 7 (od 2012)
12 (od 2015)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
DOI 10.18276/pz
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 12
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Strzałka, Jan; Porada, Zbigniew
Współpraca elektryków krakowskich i lwowskich do 1939 roku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Zachodniopomorski
Data wydania: 2016
ISSN: 2353-3021
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/