Prace Zakładu Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów


Wariant tytułu Prace Katedry Poetyki Intersemiotycznej i Komparytystyki Mediów
Wydawca Wydawnictwo Naukowe UKSW
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 3

Winskowski, Piotr
Ogień bezsilny i jego aspekty przestrzenne
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Winskowski, Piotr
Szybkość (wokół) architektury
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Winskowski, Piotr
Ambiwalencja ciężaru i lekkości w architekturze współczesnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/