Wiadomości Górnicze


Wydawca Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
ISSN 0043-5120
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
5 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 4

Pilecka, Elżbieta; Szwarkowski, Dariusz
Wpływ warstwy odpadów powęglowych na stateczność nasypu kolejowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Górnicze
Data wydania: 2017
ISSN: 0043-5120
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Pilecka, Elżbieta; Szermer-Zaucha, Renata
Uwzględnienie konstrukcji budynku przy szacowaniu szkód górniczych z wykorzystaniem doświadczeń makrosejsmicznej skali EMS-98 : komunikat
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Górnicze
Data wydania: 2017
ISSN: 0043-5120
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Skrzypczak, Izabela; Kokoszka, Wanda; Zientek, Dawid; Kogut, Janusz
Geodezyjny pomiar wskaźników deformacji i ryzyko uszkodzenia obiektów budowlanych na terenach górniczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Górnicze
Data wydania: 2017
ISSN: 0043-5120
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Szafarczyk, Marek; Szafarczyk, Anna
Aktualizacja danych ewidencyjnych w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Górnicze
Data wydania: 2014
ISSN: 0043-5120
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/