Wiadomości Górnicze


Wydawca Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
ISSN 0043-5120
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2013)
5 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 3

Pilecka, Elżbieta; Szwarkowski, Dariusz
Wpływ warstwy odpadów powęglowych na stateczność nasypu kolejowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Górnicze
Data wydania: 2017
ISSN: 0043-5120
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Pilecka, Elżbieta; Szermer-Zaucha, Renata
Uwzględnienie konstrukcji budynku przy szacowaniu szkód górniczych z wykorzystaniem doświadczeń makrosejsmicznej skali EMS-98 : komunikat
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Górnicze
Data wydania: 2017
ISSN: 0043-5120
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Skrzypczak, Izabela; Kokoszka, Wanda; Zientek, Dawid; Kogut, Janusz
Geodezyjny pomiar wskaźników deformacji i ryzyko uszkodzenia obiektów budowlanych na terenach górniczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Górnicze
Data wydania: 2017
ISSN: 0043-5120
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/