Architectural Studies


Wydawca Lviv Polytechnic National University
ISSN 2411-801X
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 2

Podhalański, Bogusław
Krakow, a metropolis of tourism and spiritualism
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architectural Studies
Data wydania: 2016
ISSN: 2411-801X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Zachariasz, Agata
Arnold Röhring and the residential garden in Siary in view of the garden art trends of that time
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architectural Studies
Data wydania: 2016
ISSN: 2411-801X
Lista MNiSW/MEiN: nie
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/