The European Physical Journal Special Topics : EPJ ST


Wariant tytułu The European Physical Journal Special Topics
ISSN 1951-6355
e-ISSN 1951-6401
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
30 (od 2015)
30 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 1606 Chemistry: Physical and Theoretical Chemistry
2500 Materials Science: General Materials Science
3100 Physics and Astronomy: General Physics and Astronomy
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Kędra, Mariola
Dam-induced changes in river flow dynamics revealed by RQA
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: The European Physical Journal Special Topics : EPJ ST
Data wydania: 2023
ISSN: 1951-6401
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 2.891
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Usatenko, Zoryana; Kuterba, Piotr; Chamati, Hassan; Romeis, Dirk
Linear and ring polymers in confined geometries
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: The European Physical Journal Special Topics : EPJ ST
Data wydania: 2017
ISSN: 1951-6401
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 1.947
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/