Biblioteka Pedagogiki Pracy


Wydawca Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 6

Piekarski, Marian
Procedura badań przydatności zawodowej według Kazimiery Korabiowskiej-Nowackiej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Piekarski, Marian
Wsparcie doradztwa zawodowego w edukacji przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2013
Piekarski, Marian
Oczekiwania pracodawców a bezpieczeństwo zatrudnienia
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2013
Piekarski, Marian
Poradnictwo zawodowe młodzieży jako stymulator edukacji dorosłych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2010
Piekarski, Marian
Doradca zawodowy w kształtowaniu planów życiowych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2010
Francuz, Władysława Maria
Modułowe kształcenie i szkolenie w zawodach budowlanych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2001
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/