dr Marian Stanisław Piekarski

Pracownik PK

Jednostki pozawydziałowe [-]
Centrum Pedagogiki i Psychologii [O-5]

Dyscyplina: pedagogikaStrona Osobista

Publikacje autora (49)

Publikacje współtworzone (2)Profil w bazie ORCID

Publikacje autora: 49


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/