dr Marian Stanisław Piekarski

Pracownik PK

Jednostki pozawydziałowe [-]
Centrum Pedagogiki i Psychologii [O-5]

Dyscyplina: pedagogikaStrona Osobista

Profil w CRIS PK


Publikacje autora (50)

Publikacje współtworzone (2)Profil w bazie ORCID

Publikacje współtworzone: 2


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/