Monografie Politechniki Krakowskiej. Nauki Podstawowe. Matematyka = Monographs Cracow University of Technology. Fundamental Sciences. Mathematics


Wariant tytułu Monografie Politechniki Krakowskiej. Nauki Podstawowe. Matematyka
Wydawca Wydaw. PK
Seria główna Monografie Politechniki Krakowskiej = Monographs of Cracow University of Technology
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Publikacje w tym tytule: 18

Łojczyk-Królikiewicz, Irena
Bounded appropriate functions to parabolic systems
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Łojczyk-Królikiewicz, Irena
Appropriate functions to elliptic systems
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Milian, Anna
Some remarks on a stochastic case for evolution equation with non-local initial condition
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Skóra, Lidia
Second order delay differential equations
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Wesołowski, Krzysztof
Fixed points of mean-nonexpansive mappings
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Łojczyk-Królikiewicz, Irena
Solving differential equations through the use of differential inequalities
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Dudek, Sylwia
Existence of a nontrivial solution for differential inclusion with the operator of p(x)-Laplacian
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Koroński, Jan
The Cauchy problem for homogeneous and non-homogeneous parabolic equation in R∞
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Koroński, Jan
Feliks Michał Barański (1915-2006) – life and work
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Koroński, Jan
Professor Godzimir Mirosław Krzyżański (31 X 1907 - 1 XII 1965) – life and work
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Koroński, Jan
A scientific and memorial conference to celebrate the 100th anniversary of birth of Professor Feliks Michał Barański
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Koroński, Jan
A scientific and memorial conference to celebrate the 50th anniversary of death of Professor Godzimir Mirosław Krzyżański
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

Selected problems for differential equations : collective work
Typ: książka
Redaktor: Koroński, Jan
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2017
Byszewski, Ludwik
On Fourier's first semilinear and linear iterated problems and Fourier's second linear iterated problem in the (n+1)-dimensional time-space cube
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Byszewski, Ludwik
On homogeneous with respect to differential equation Fourier's first linear iterated problem in the (n+1)-dimensional time-space cube
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Byszewski, Ludwik
Application of Green's method in an investigation of semi-linear iterated equations of parabolic type in an arbitrary domain
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Byszewski, Ludwik
Uniqueness criteria for the solutions of the linear iterated equations of parabolic type in arbitrary set
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Koroński, Jan
Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe w publikacjach matematyków polskich do I wojny światowej na tle rozwoju teorii równań różniczkowych w świecie
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2017
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/