Monografie Politechniki Krakowskiej = Monographs of Cracow University of Technology


Wariant tytułu Monografie Politechniki Krakowskiej
Wydawca Wydaw. PK
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)

Podserie w tej serii:


Monografie Politechniki Krakowskiej. Nauki Podstawowe. Matematyka = Monographs Cracow University of Technology. Fundamental Sciences. Mathematics

Monografie Politechniki Krakowskiej. Mechanika

Monografie Politechniki Krakowskiej. Inżynieria Lądowa = Monographs Cracow University of Technology. Civil Engineering Series

Monografie Politechniki Krakowskiej. Architektura

Monografie Politechniki Krakowskiej. Inżynieria Środowiska = Monographs Cracow University of Technology. Environmental Engineering

Monografie Politechniki Krakowskiej. Inżynieria i Technologia Chemiczna = Monographs of Cracow University of Technology. Engineering and Chemical Technology

Monografie Politechniki Krakowskiej. Inżynieria Elektryczna i Komputerowa


Publikacje w tym tytule: 1

Jasińska, Dorota
Molecular-continuum modelling of graphene and carbon nanotubes by the Finite Element Method
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2019
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/