Monografie Politechniki Krakowskiej. Mechanika


Wydawca Wydaw. PK
Seria główna Monografie Politechniki Krakowskiej = Monographs of Cracow University of Technology
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Publikacje w tym tytule: 10

Ostrowska, Ksenia
Redundantne współrzędnościowe systemy pomiarowe - modelowanie matematyczne i funkcjonalne
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2018
Młynarski, Stanisław
Problemy prognozowania niezawodności pojazdów eksploatowanych w transporcie drogowym
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2018
Jaremkiewicz, Magdalena
Identyfikacja nieustalonych stanów cieplno-wytrzymałościowych oraz warunków brzegowych na powierzchniach wewnętrznych ciśnieniowych elementów kotłów
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2018
Cebula, Artur
Solutions of selected inverse heat transfer problems and their experimental verifications
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2018
Sobota, Tomasz
Wysokosprawna i bezpieczna eksploatacja kotłów parowych
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2018
Trojan, Marcin
Nonlinear mathematical model of a steam boiler with natural circulation
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2017
Filo, Grzegorz
Metodyka modelowania hydraulicznych i pneumatycznych układów sterowania z wykorzystaniem logiki rozmytej
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2017
Gąska, Adam
Symulacyjny system oceny niepewności pomiarów współrzędnościowych realizowanych w warunkach przemysłowych
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2017
Owczarek, Danuta
Model niepewności we współrzędnościowych pomiarach optycznych
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2017
Szkoda, Maciej
Kształtowanie potencjału przewozowego przedsiębiorstw transportu kolejowego
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2017
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/