Strojnícky Časopis = Journal of Mechanical Engineering


Wariant tytułu Strojnícky Časopis
Wydawca Institute of Materials and Machine Mechanics. Slovak Academy of Sciences
ISSN 0039-2472
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)


Publikacje w tym tytule: 1

Duda, Piotr; Zieliński, Andrzej Piotr
Stability and convergence of solutions in Trefftz - type algorithms
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Strojnícky Časopis = Journal of Mechanical Engineering
Data wydania: 1997
ISSN: 0039-2472
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/