Oceanological and Hydrobiological Studies


Wydawca De Gruyter
ISSN 1730-413X
e-ISSN 1897-3191
Uwagi Instytucja sprawcza: Institute of Oceanography University of Gdańsk
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Klasyfikacja ASJC 1910 Earth and Planetary Sciences: Oceanography
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Czaplicka, Anna; Szarek-Gwiazda, Ewa; Ślusarczyk, Zbigniew
Factors influencing the accumulation of Pb in sediments of deep and shallow dam reservoirs
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Oceanological and Hydrobiological Studies
Data wydania: 2017
ISSN: 1897-3191
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.461
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/