Journal of Engineering Technology : JoET


Wariant tytułu Journal of Engineering Technology
Wydawca American Society for Engineering Education (ASEE)
ISSN 0747-9964
Lista MNiSW/MEiN A (od 2013)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2013)
15 (od 2014)
20 (od 2015)
25 (od 2016)
25 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Kowalski, J. S.
Effect of polymorphous transformations of quartz on properties of synthetic moulding sands
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Engineering Technology : JoET
Data wydania: 2017
ISSN: 0747-9964
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 1.25
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/