Kultura i Historia


Wydawca Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISSN 1642-9826
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 7 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Lasiewicz-Sych, Angelika
Kreacja miejsc a forma otwarta: problem aktywnej percepcji w architekturze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kultura i Historia
Data wydania: 2016
ISSN: 1642-9826
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/