Kultura i Historia


Wydawca Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISSN 1642-9826
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 7 (od 2013)
8 (od 2015)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Lasiewicz-Sych, Angelika
Kreacja miejsc a forma otwarta: problem aktywnej percepcji w architekturze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kultura i Historia
Data wydania: 2016
ISSN: 1642-9826
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/