Kwartalnik Pedagogiczny


Wydawca Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego
ISSN 0023-5938
Lista MNiSW/MEiN C (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 10 (od 2013)
40 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 10
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Węc, Klaudia
Kliniczna hermeneutyka podejrzeń – topologiczna (bez)graniczność. Śladami Jacquesa Lacana
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Pedagogiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0023-5938
Lista MNiSW/MEiN: C
Punktacja czasopisma: 10
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/