Waste and Biomass Valorization


Wydawca Springer
ISSN 1877-2641
e-ISSN 1877-265X
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
A (od 2015)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
20 (od 2015)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Klasyfikacja ASJC 2105 Energy: Renewable Energy, Sustainability and the Environment
2305 Environmental Science: Environmental Engineering
2311 Environmental Science: Waste Management and Disposal
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Wolny-Koładka, Katarzyna; Żukowski, Witold
Mixed municipal solid waste hygienisation for refuse-derived fuel production by ozonation in the novel configuration using fluidized bed and horizontal reactor
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Waste and Biomass Valorization
Data wydania: 2019
ISSN: 1877-265X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 2.851
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kominko, Halyna; Gorazda, Katarzyna; Wzorek, Zbigniew; Wojtas, Katarzyna
Sustainable management of sewage sludge for the production of organo-mineral fertilizers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Waste and Biomass Valorization
Data wydania: 2018
ISSN: 1877-265X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 2.358
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wolny-Koładka, Katarzyna; Żukowski, Witold
Mixed municipal solid waste hygienisation for refuse-derived fuel production by ozonation in the novel configuration using fluidized bed and horizontal reactor
typ: RPK-artykuł
Kominko, Halyna; Gorazda, Katarzyna; Wzorek, Zbigniew
The possibility of organo-mineral fertilizer production from sewage sludge
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Waste and Biomass Valorization
Data wydania: 2017
ISSN: 1877-265X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 1.874
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/