Waste and Biomass Valorization


Wydawca Springer
ISSN 1877-2641
e-ISSN 1877-265X
Impact Factor dla czasopisma 1.056 (od 2014)
0.915 (od 2015)
1.337 (od 2016)
1.874 (od 2017)
2.358 (od 2018)
2.851 (od 2019)
3.703 (od 2020)
Lista MNiSW nie (od 2012)
A (od 2015)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2012)
20 (od 2015)
20 (od 2017)
70 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2105 Energy: Renewable Energy, Sustainability and the Environment
2305 Environmental Science: Environmental Engineering
2311 Environmental Science: Waste Management and Disposal
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Wolny-Koładka, Katarzyna; Żukowski, Witold
Mixed municipal solid waste hygienisation for refuse-derived fuel production by ozonation in the novel configuration using fluidized bed and horizontal reactor
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Waste and Biomass Valorization
Data wydania: 2019
ISSN: 1877-265X
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 2.851
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kominko, Halyna; Gorazda, Katarzyna; Wzorek, Zbigniew; Wojtas, Katarzyna
Sustainable management of sewage sludge for the production of organo-mineral fertilizers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Waste and Biomass Valorization
Data wydania: 2018
ISSN: 1877-265X
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 2.358
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wolny-Koładka, Katarzyna; Żukowski, Witold
Mixed municipal solid waste hygienisation for refuse-derived fuel production by ozonation in the novel configuration using fluidized bed and horizontal reactor
typ: artykuł
Kominko, Halyna; Gorazda, Katarzyna; Wzorek, Zbigniew
The possibility of organo-mineral fertilizer production from sewage sludge
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Waste and Biomass Valorization
Data wydania: 2017
ISSN: 1877-265X
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 1.874
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/