Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce : teoria i praktyka = Research on Enterprise in Modern Economy : theory and practice


Wariant tytułu Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce : teoria i praktyka
Wydawca Gdańsk University of Technology Publishers
ISSN 2084-6495
Lista MNiSW/MEiN B (od 2015)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2015)
20 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 6
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Iwaszczuk, Natalia; Wzorek, Agata; Ivashchuk, Oleksandr
Identyfikacja ekspozycji na ryzyko walutowe polskiego sektora gazowniczego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce : teoria i praktyka = Research on Enterprise in Modern Economy : theory and practice
Data wydania: 2017
ISSN: 2084-6495
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Gola, Łukasz; Ficek, Natalia
Symulacja procesu technologicznego montażu z wykorzystaniem systemu PLM Delmia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce : teoria i praktyka = Research on Enterprise in Modern Economy : theory and practice
Data wydania: 2017
ISSN: 2084-6495
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Duda, Jan; Wojakowski, Paweł; Gola, Łukasz; Warżołek, Dorota
Projekt doskonalenia systemu produkcyjnego - studium przypadku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce : teoria i praktyka = Research on Enterprise in Modern Economy : theory and practice
Data wydania: 2017
ISSN: 2084-6495
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Wojakowski, Paweł
Realizacja projektów wdrożeniowych systemu Andon w zakładach produkcyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce : teoria i praktyka = Research on Enterprise in Modern Economy : theory and practice
Data wydania: 2017
ISSN: 2084-6495
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/