Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce : teoria i praktyka = Research on Enterprise in Modern Economy : theory and practice


Wariant tytułu Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce : teoria i praktyka
Wydawca Gdańsk University of Technology Publishers
ISSN 2084-6495
Lista MNiSW B (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2015)
6 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Iwaszczuk, Natalia; Wzorek, Agata; Ivashchuk, Oleksandr
Identyfikacja ekspozycji na ryzyko walutowe polskiego sektora gazowniczego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce : teoria i praktyka = Research on Enterprise in Modern Economy : theory and practice
Data wydania: 2017
ISSN: 2084-6495
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Gola, Łukasz; Ficek, Natalia
Symulacja procesu technologicznego montażu z wykorzystaniem systemu PLM Delmia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce : teoria i praktyka = Research on Enterprise in Modern Economy : theory and practice
Data wydania: 2017
ISSN: 2084-6495
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Duda, Jan; Wojakowski, Paweł; Gola, Łukasz; Warżołek, Dorota
Projekt doskonalenia systemu produkcyjnego - studium przypadku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce : teoria i praktyka = Research on Enterprise in Modern Economy : theory and practice
Data wydania: 2017
ISSN: 2084-6495
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Wojakowski, Paweł
Realizacja projektów wdrożeniowych systemu Andon w zakładach produkcyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce : teoria i praktyka = Research on Enterprise in Modern Economy : theory and practice
Data wydania: 2017
ISSN: 2084-6495
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/