Express Polymer Letters


Wydawca Budapest University of Technology and Economics
ISSN 1788-618X
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
35 (od 2013)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1605 Chemistry: Organic Chemistry
1606 Chemistry: Physical and Theoretical Chemistry
2505 Materials Science: Materials Chemistry
2507 Materials Science: Polymers and Plastics
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 6

Stachak, Piotr; Łukaszewska, Izabela; Ozimek, Jan; Raftopoulos, Konstantinos Nikolaou; Bukowczan, Artur; Hebda, Edyta; Bujalance Calduch, Carlos; Pielichowski, Krzysztof
Isocyanate-free fabrication of sustainable polyurethane/POSS hybrid materials with tunable thermo-mechanical response
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Express Polymer Letters
Data wydania: 2024
ISSN: 1788-618X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.3
Sienkiewicz, A.; Czub, P.; Milo, A.
Palm oil as a renewable raw material in the synthesis of new polymeric materials through the epoxy fusion process
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Express Polymer Letters
Data wydania: 2021
ISSN: 1788-618X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.952
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sienkiewicz, A.; Czub, P.
Blocked isocyanates as alternative curing agents for epoxy-polyurethane resins based on modified vegetable oils
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Express Polymer Letters
Data wydania: 2019
ISSN: 1788-618X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.083
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Piątkowski, M.; Kitala, D.; Radwan-Pragłowska, J.; Janus, Ł.; Klama-Baryła, A.; Łabuś, W.; Tomanek, E.; Glik, J.; Matýsek, D.; Kawecki, M.
Chitosan/aminoacid hydrogels with antimicrobial and bioactive properties as new scaffolds for human mesenchymal stem cells culture applicable in wound healing
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Express Polymer Letters
Data wydania: 2018
ISSN: 1788-618X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 2.875
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Piątkowski, M.; Janus, Ł.; Radwan-Pragłowska, J.; Raclavsky, K.
Microwave-enhanced synthesis of biodegradable multifunctional chitosan hydrogels for wastewater treatment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Express Polymer Letters
Data wydania: 2017
ISSN: 1788-618X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 3.064
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sienkiewicz, Anna ; Czub, Piotr
Novel bio-based epoxy-polyurethane materials from modified vegetable oils – synthesis and characterization
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Express Polymer Letters
Data wydania: 2017
ISSN: 1788-618X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 3.064
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/