Journal of Hydroinformatics


Wydawca IWA Publishing
ISSN 1464-7141
e-ISSN 1465-1734
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
30 (od 2014)
25 (od 2015)
30 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 1902 Earth and Planetary Sciences: Atmospheric Science
1909 Earth and Planetary Sciences: Geotechnical Engineering and Engineering Geology
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Sattar, Ahmed M. A.; Plesiński, Karol; Radecki-Pawlik, Artur; Gharabaghi, Bahram
Scour depth model for grade-control structures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Hydroinformatics
Data wydania: 2018
ISSN: 1465-1734
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 1.908
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/