Journal of Physiology and Pharmacology


Wydawca Polish Physiological Society
ISSN 0867-5910
e-ISSN 1899-1505
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2013)
25 (od 2014)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Klasyfikacja ASJC 1314 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Physiology
3004 Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics: Pharmacology
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 2

Stangel-Wojcikiewicz, K.; Piatkowski, M.; Radwan-Praglowska, J.; Janus, L.; Matysek, D.; Majka, M.; Kot, M.; Amrom, D.; Wrobel, A.
Microwave-assisted synthesis and characterization of novel chitosan-based biomaterials for pelvic organ prolapse treatment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Physiology and Pharmacology
Data wydania: 2019
ISSN: 0867-5910
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 2.644
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Polus, A.; Bociaga-Jasik, M.; Czech, U.; Goralska, J.; Cialowicz, U.; Chojnacka, M.; Polus, M.; Jurowski, K.; Dembinska-Kiec, A.
The human immunodeficiency virus (HIV1) protease inhibitor sanquinavir activates autophagy and removes lipids deposited in lipid droplets
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Physiology and Pharmacology
Data wydania: 2017
ISSN: 1899-1505
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 2.478
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/