Obiekty Inżynierskie


Wydawca Media-Pro
ISSN 2080-573X


Publikacje w tym tytule: 1

Domański, Tomasz; Maślak, Mariusz
Miarodajna obliczeniowa nośność sworznia w belkach zespolonych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Obiekty Inżynierskie
Data wydania: 2009
ISSN: 2080-573X
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/