Mineralogia


Wydawca De Gruyter
ISSN 1899-8291
e-ISSN 1899-8526
Uwagi Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Mineralogiczne
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 7 (od 2013)
15 (od 2015)
70 (od 2019)
140 (od 2023)
DOI 10.1515/mipo
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Klasyfikacja ASJC 1906 Earth and Planetary Sciences: Geochemistry and Petrology
1907 Earth and Planetary Sciences: Geology
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Długosz, Olga; Ptak, Kornelia; Pulit-Prociak, Jolanta; Staroń, Anita; Staroń, Paweł; Chwastowski, Jarosław; Szostak, Krzysztof; Banach, Marcin
Synthesis and application of natural sorbents with silver nanoparticles in reducing the emission of odours
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mineralogia
Data wydania: 2020
ISSN: 1899-8526
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Grela, Agnieszka; Łach, Michał; Bajda, Tomasz; Mikuła, Janusz
Characteristics of sorbent products obtained by the alkaline activation of waste from waste incineration plants
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mineralogia
Data wydania: 2017
ISSN: 1899-8526
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 15
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/