Journal of Environmental Science and Health. Part A, Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering


Wariant tytułu Journal of Environmental Science and Health. Part A, Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering
Wydawca Taylor & Francis
ISSN 1093-4529
e-ISSN 1532-4117
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Klasyfikacja ASJC 2305 Environmental Science: Environmental Engineering
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Staroń, Anita; Długosz, Olga
Antimicrobial properties of nanoparticles in the context of advantages and potential risks of their use
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Environmental Science and Health. Part A, Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
Data wydania: 2021
ISSN: 1532-4117
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 2.582
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wolny-Koładka, Katarzyna A.; Malina, Dagmara K.
Eco-friendly approach to the synthesis of silver nanoparticles and their antibacterial activity against Staphylococcus spp. and Escherichia coli
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Environmental Science and Health. Part A, Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
Data wydania: 2018
ISSN: 1093-4529
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 1.536
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wolny-Koładka, Katarzyna A.; Malina, Dagmara K.
Silver nanoparticles toxicity against airborne strains of Staphylococcus spp.
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Environmental Science and Health. Part A, Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
Data wydania: 2017
ISSN: 1532-4117
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 1.561
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Balcerzak, Wojciech; Bąk, Joanna; Grabowski, Zbigniew
Management of sludges in Poland. Plasma technology - new ways for sludges
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Journal of Environmental Science and Health. Part A, Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
Data wydania: 2008
ISSN: 1093-4529
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/