Science and Technology for the Built Environment


Wariant tytułu Science & Technology for the Built Environment
Wydawca Taylor & Francis Group
ISSN 2374-4731
e-ISSN 2374-474X
Lista MNiSW/MEiN A (od 2015)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2015)
30 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 1507 Chemical Engineering: Fluid Flow and Transfer Processes
2215 Engineering: Building and Construction
2305 Environmental Science: Environmental Engineering
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Rao, Ravipudi Venkata; More, Kiran Chunilal; Taler, Jan; Ocłoń, Paweł
Multi-objective optimization of thermo-acoustic devices using teaching-learning-based optimization algorithm
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science and Technology for the Built Environment
Data wydania: 2017
ISSN: 2374-474X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 1.183
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/