Lecture Notes in Electrical Engineering : LNEE


Wariant tytułu Lecture Notes in Electrical Engineering
Wydawca Springer
ISSN 1876-1100
e-ISSN 1876-1119
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Triwiyanto, Triwiyanto; Maghfiroh, Anita Miftahul; Musvika, Syevana Dita; Amrinsani, Farid; Syaifudin; Mak’ruf, Ridha; Rachmat, Nur; Caesarendra, Wahyu; Sulowicz, Maciej
State of the art methods of machine learning for prosthetic hand development: a review
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Tomczyk, Krzysztof; Sieja, Marek
Frequency components of signals producing the upper bound of absolute error generated by the charge output accelerometers
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mielnik, Ryszard; Sułowicz, Maciej; Ludwinek, Krzysztof; Jaśkiewicz, Marek
The reliability of critical systems in railway transport based on the track rail circuit
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/