Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie


Wydawca "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe
ISSN 2353-2734
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
B (od 2015)
nie (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
3 (od 2015)
5 (od 2019)
20 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 3
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Łakomy, Katarzyna; Steuer-Jurek, Anna
Układy dworsko-folwarczne w ich kształcie w 2. połowie XIX i z początku XX wieku w krajobrazie współczesnego miasta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
Data wydania: 2016
ISSN: 2353-2734
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/