Journal of Polish-Brazilian Science and Technology


Wydawca Institute of Aviation Scientific Publications
ISSN 2450-582X
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Szubartowski, D.; Ganczarski, A.
Problems of modeling of FGM interface under thermal loading
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Journal of Polish-Brazilian Science and Technology
Data wydania: 2016
ISSN: 2450-582X
Lista MNiSW/MEiN: nie
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/