An Interdisciplinary Journal of Discontinuity, Nonlinearity and Complexity


Wariant tytułu Discontinuity, Nonlinearity and Complexity
Wydawca L&H Scientific Publishing
ISSN 2164-6376
e-ISSN 2164-6414
Lista MNiSW nie (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
20 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Barski, Marek; Stawiarski, Adam; Pająk, Piotr
Fatigue cracks detection in rectangular plates with circular hole with the use of elastic waves
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: An Interdisciplinary Journal of Discontinuity, Nonlinearity and Complexity
Data wydania: 2017
ISSN: 2164-6414
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/