An Interdisciplinary Journal of Discontinuity, Nonlinearity and Complexity


Wariant tytułu Discontinuity, Nonlinearity and Complexity
Wydawca L&H Scientific Publishing
ISSN 2164-6376
e-ISSN 2164-6414
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Barski, Marek; Stawiarski, Adam; Pająk, Piotr
Fatigue cracks detection in rectangular plates with circular hole with the use of elastic waves
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: An Interdisciplinary Journal of Discontinuity, Nonlinearity and Complexity
Data wydania: 2017
ISSN: 2164-6414
Lista MNiSW/MEiN: nie
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/