PLoS One


Wariant tytułu PLOS ONE
Wydawca Public Library of Science (PLoS)
e-ISSN 1932-6203
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 40 (od 2012)
35 (od 2016)
40 (od 2017)
100 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Klasyfikacja ASJC 1100 Agricultural and Biological Sciences: General Agricultural and Biological Sciences
1300 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: General Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 9

Khandelwal, Sarika; Salankar, Nilima; Qaisar, Saeed Mian; Upadhyay, Jyoti; Pławiak, Paweł
ECG based apnea detection by multirate processing hybrid of wavelet-empirical decomposition Hjorth features extraction and neural networks
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: PLoS One
Data wydania: 2023
ISSN: 1932-6203
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.7
Cywicka, Dominika; Jakóbik, Agnieszka; Socha, Jarosław; Pasichnyk, Daryna; Widlak, Adrian
Modelling bark thickness for Scots pine (Pinus sylvestris L.) and common oak (Quercus robur L.) with recurrent neural networks
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: PLoS One
Data wydania: 2022
ISSN: 1932-6203
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.7
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wilkaniec, Agnieszka ; Borowiak-Sobkowiak, Beata ; Irzykowska, Lidia ; Breś, Włodzimierz ; Świerk, Dariusz ; Pardela, Łukasz ; Durak, Roma ; Środulska-Wielgus, Jadwiga; Wielgus, Krzysztof
Biotic and abiotic factors causing the collapse of Robinia pseudoacacia L. veteran trees in urban environments
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: PLoS One
Data wydania: 2021
ISSN: 1932-6203
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.752
Stanaszek-Tomal, Elżbieta
Influence of pore structure on humidity parameters of cement-polymer mortars contaminated with filamentous fungi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: PLoS One
Data wydania: 2020
ISSN: 1932-6203
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.24
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Niemczynowicz, Agnieszka; Budziak, Iwona; Kulesza, Sławomir; Górecki, Andrzej; Makowski, Marcin; Karcz, Dariusz; Starzak, Karolina; Gładyszewska, Bożena; Podleśny, Janusz; Piotrowicz-Cieślak, Agnieszka I.; Matwijczuk, Arkadiusz
Spectroscopic and theoretical studies of fluorescence effects induced by the ESIPT process in a new derivative 2-Hydroxy-N-(2-phenylethyl)benzamide – Study on the effects of pH and medium polarity changes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: PLoS One
Data wydania: 2020
ISSN: 1932-6203
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.24
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Malinowska, Magdalena; Miroslaw, Barbara; Sikora, Elzbieta; Ogonowski, Jan; Wojtkiewicz, Agnieszka M.; Szaleniec, Maciej; Pasikowska-Piwko, Monika; Eris, Irena
New lupeol esters as active substances in the treatment of skin damage
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: PLoS One
Data wydania: 2019
ISSN: 1932-6203
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 2.74
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Oniszczuk, Tomasz; Combrzyński, Maciej; Matwijczuk, Arkadiusz ; Oniszczuk, Anna; Gładyszewska, Bożena; Podleśny, Janusz; Czernel, Grzegorz; Karcz, Dariusz; Niemczynowicz, Agnieszka; Wójtowicz, Agnieszka
Physical assessment, spectroscopic and chemometric analysis of starch-based foils with selected functional additives
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: PLoS One
Data wydania: 2019
ISSN: 1932-6203
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 2.74
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Skrzypczak-Pietraszek, Ewa; Reiss, Katarzyna; Żmudzki, Paweł; Pietraszek, Jacek
Enhanced accumulation of harpagide and 8-O-acetyl-harpagide in Melittis melissophyllum L. agitated shoot cultures analyzed by UPLC-MS/MS
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: PLoS One
Data wydania: 2018
ISSN: 1932-6203
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 2.776
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zieliński, Bartosz; Plichta, Anna; Misztal, Krzysztof; Spurek, Przemysław; Brzychczy-Włoch, Monika; Ochońska, Dorota
Deep learning approach to bacterial colony classification
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: PLoS One
Data wydania: 2017
ISSN: 1932-6203
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 2.766
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/